VP-19.1-15 Információs lap

Kedvezményezett neve:                      Körös – Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület

Projekt címe:                                      Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése

Támogatás összege:                            10 000 000 Ft

Támogatás mértéke:                           100 %

Projekt azonosító száma:                   VP-19.1-15

Támogatói okirat projekt azonosító: 1751973296

Projekt befejezésének dátuma:          2016.06.08.

 

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt a Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának elkészítésére irányult. Az egyesület annak érdekében, hogy a tervezési terület valós szükségleteire reagáló, megvalósítható és a fejlődést, előrelépést szolgáló stratégiát dolgozzon ki, széles körű nyilvánosságot biztosított/biztosít a tervezés egésze folyamán. Alkalmazott eszközök:

  • honlap működtetése folyamatos információfrissítéssel (www.koros-sarret.eu),
  • munkaszervezet tagjainak részvétele szakmai programokon,
  • elemzések,
  • lakossági fórumok,
  • projekt adatlapok gyűjtése,
  • személyes konzultációk,
  • tervezést elősegítő szakmai munkacsoportok megalakítása,
  • Koordináló Bizottság létrehozása.

A stratégia megalkotásának előkészítése, a széles körű nyilvánosság biztosítása érdekében lakossági fórumok kerültek megszervezésre. A fórumokon az általános tájékoztatókon túl személyes beszélgetések alkalmával nyílt lehetőség a helyi és egyéni szükségletek, igények feltérképezésére, a vélemények ismertetésére. Ezen alkalmakkor feltárásra kerültek az előző tervezési időszak pályáztatási eljárása során a pályázók által megtapasztalt gyakorlati problémák, nehézségek is.

A szélesebb nyilvánosság bevonását segítette a projektötletek gyűjtése, mely folyamatosan történt, személyesen, elektronikusan és postai úton is beadhatóak voltak.

Egyesületünk munkaszervezeti irodájában a hét minden munkanapján lehetőség volt személyes és telefonos konzultációra, melyet igénybe is vettek a térségi szereplők. A konzultációkon általában az egyedi fejlesztési igények megvitatására került sor, illetve annak azonosítása, hogy az mely forrásból válhat finanszírozhatóvá.

A stratégia elkészítésének következő lépéseként megalakult a Koordináló Bizottság, amely meghatározta a tervezés folyamatát, az alkalmazandó munkamódszereket, összegezte, rendszerezte a megfogalmazott javaslatokat. A bizottság mellett három ágazati munkacsoport kezdte meg működését (önkormányzati-, civil- és vállalkozói), amelyekben megfogalmazásra kerültek a helyi szükségletek, lehetőségek, a priorizált területek, a főbb fejlesztési irányok és a forrásallokáció.

Az ágazati munkacsoportokban és a tervezést koordináló csoportban elhangzottak végső javaslattá formálására a 2016. január 27-én megtartott összevont ülésen került sor. Az előzetesen meghatározott főbb rendező elvek alapján itt volt lehetőség a különböző szférák érdekeinek ütköztetésére, egymás szempontjainak megismerésére a helyi közösség fejlődését leginkább szolgáló stratégia megalkotása érdekében.

Az előzetes adatgyűjtés, elemzés és az egyeztetések eredményeinek feldolgozása alapján a munkaszervezet elkészítette a HFS Draft verzióját, melyet az egyesület Közgyűlése 2016. március 10. napján megtárgyalt és elfogadott. A Miniszterelnökség értékelte az előzetes stratégiát, és elkészítették tervezői észrevételeiket. A munkaszervezet ezen észrevételek alapján átdolgozta és elkészítette a végleges Helyi Fejlesztési Stratégiát, melyet a Közgyűlés 2016. június 8. napján elfogadott.

A projekt zárásaként a Miniszterelnökség elfogadta a benyújtott végleges Helyi Fejlesztési Stratégiát és a Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesületet elismerte LEADER HACS-ként a 2014-2020-as programozási időszakra.