Az Agrárminisztérium 2023-ban is segítséget kíván nyújtani az agrárágazati civil szervezeteknek, hogy az idei évben tervezett szakmai, valamint a tárca célkitűzéseihez is illeszkedő projektjeik megvalósításához támogatásban részesülhessenek.

A Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya által kiírt pályázat keretösszege 50 millió forint. Az egy pályázattal
elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 1.000.000 forinttól 3.000.000 forintig terjedhet. A támogatáshoz önerő
biztosítása nem feltétel.
A kiírás feltételeinek megfelelő szervezetek pályázatukat 2023. április 5-étől 2023. május 5-ig tudják benyújtani a felhívásban
szereplő módon.
A pályázati felhívás szövegét és annak kötelezően kitöltendő mellékleteit, valamint a pályázati eljárás során végig kötelezően
figyelembe veendő beszámoló tájékoztatót itt érhetik el.
Hiánypótlásra a pályázati szakaszban nincs lehetőség, ezért fontos, hogy a pályázó szervezet vezetője alaposan ellenőrizze a
befogadási feltételek teljesülését az elkészített pályázati dokumentációban, még annak postára adása előtt.
Sikeres pályázást kívánunk!
(AM Sajtóiroda)

https://kormany.hu/hirek/megjelent-az-agraragazati-civil-szervezeteket-tamogato-palyazat-2023- evi-felhivasa