Az ÚMVP Irányító Hatóságának 17/2011. (III. 2.) számú közleménye

 

Az ÚMVP III. tengely a „Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése”, valamint a „Turisztikai tevékenységek ösztönzése” intézkedéseinek 2011. évi horizontális végrehajtásáról, és a LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) ezzel kapcsolatos feladatairól

A HACS-ok által a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII.4.) FVM rendelet értelmében elkészített HVS felülvizsgálat keretében a LEADER tengely megvalósításához, továbbá 2011. évben a III. tengely a „Falumegújítás és fejlesztés”, valamint a „Vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése” intézkedéseinek vonatkozásában teszi lehetővé a források allokálását.

A „Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése”, valamint a „Turisztikai tevékenységek ösztönzése” intézkedések megvalósítása 2011-ben a 147/2007. (XII.4.) FVM rendelet alapján HACS szintre nem leosztott központi forráskeret terhére történik.

A támogatási kérelmek benyújtására rendelkezésre álló 2. kör döntéseinek, valamint a folyamatban lévő fellebbezéssel érintett ügyeknek a lezárulása után az IH dönt arról, hogy 2012-ben egy újabb pályázati kör keretében lehetőséget biztosít a „Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése” valamint a „Turisztikai tevékenységek ösztönzése” intézkedések nem horizontális intézkedésként való végrehajtására, amennyiben a HACS-oknak az említett intézkedések keretében a 147/2007. (XII.4.) FVM rendelet alapján leosztott forrásokból tartaléka marad.

A fentieknek megfelelően az ÚMVP III. tengely a „Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése” valamint a „Turisztikai tevékenységek ösztönzése” intézkedései tekintetében a HACS-ok vonatkozásában 2011 évben az IH nem vizsgálja a 147/2007. (XII.4.) FVM rendeletben meghatározott 45% gazdaságfejlesztési arány megtartását.

Budapest, 2011. február 24.

Búsi Lajos

IH vezető