EMVA MONITORING adatszolgáltatás

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések esetében, a támogató végzéssel rendelkező ügyfeleknek monitoring adatszolgáltatási kötelezettségük van.

 

Az adatszolgáltatásnak 2011 évben február 15. és március 15. között kell eleget tenniük.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet szerint az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettsége a támogatási határozat meghozatalát vagy a szerződés megkötését követő évtől kezdődően áll fenn, a határozat meghozatalát vagy a szerződés megkötését követő nappal kezdődő időszakra vonatkozóan.

 

Érintett valamennyi III. (falumegújításra és -fejlesztés, vidéki örökség megőrzés, turisztikai tevékenységek ösztönzése, mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése) és IV. tengelyes (vagyis LEADER) jogcím.

 

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton Ügyfélkapun keresztül történik. Mivel ügyfélkapus azonosítóval csak magánszemélyek rendelkezhetnek, ezért szervezetek esetén mindenképpen meghatalmazottra van szükség.

 

Ebben az esetben az MVH honlapjáról letölthető „Nyomtatvány az állandó meghatalmazásra és annak bejelentésére  G946” elnevezésű formanyomtatványon kell a meghatalmazási szándékot bejelenteni. Meghatalmazni csak olyan személyt lehet aki rendelkezik ügyfélkapus azonosítóval valamit az MVH ügyfélregisztrációs számával.

 

A meghatalmazás elkészítéséhez a meghatalmazónak egy MVH által kiadott jelszóra is szüksége van. Abban az esetben, ha az ügyfél regisztrált ügyfele az MVH-nak, de nincs még jelszava vagy elfelejtette, új jelszót az MVH honlapján megtalálható „Kérelem/adatszolgáltatás elektronikus úton történő intézéséhez szükséges jelszó iránti kérelem” (G946) elnevezésű nyomtatványon kell igényelnie.

 

Amennyiben nem rendelkezik az MVH elektronikus ügyintézéséhez szükséges jelszóval a G946 formanyomtatványt kitöltve, cégszerűen aláírva az MVH-hoz (5620 Békéscsaba, Pf. 45) mihamarabb eljutatni szíveskedjen.

 

A monitoring adatszolgáltatás elmulasztásának, késedelmes, hibás vagy valótlan adatokkal történő benyújtásának jogkövetkezménye mulasztási bírság kiszabása.

 

További Monitoring Információk az MVH honlapján:

 

 

13/2011. (II.9.) MVH közlemény az Európai Mez_gazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2011. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk132011

 

Adatszolgáltatás teljesítése:

www.mvh.gov.hu -> „Elektronikus ügyintézés” – > „e-monitoring”.

Itt érhető el és tölthető ki az adott ügyfélre vonatkozó megszemélyesített adatlap.

 

Elektronikus felület használatáról szóló útmutató és oktató videó:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/info?tartalom_id=1009075

 

Segédlet meghatalmazás kitöltéséhez:

 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/meghatalmazasok_elektronikus_k_20100211_1009169

 

G946 nyomtatvány (meghatalmazás kitöltéséhez szükséges jelszó kéréséhez), kitöltési útmutatóval:

 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/g946_adatlap_es_kitoltesi_utmu_20091115_1007401

 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program monitoring elérhetősége:

 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/tamogatasok?elso_menu=jcs_1000052&masodik_menu=j_1000139&selected_combo=&tamogatas_id=1000139&mutat=T%C3%A1mogat%C3%A1s+r%C3%A9szletei