F I A T A L G A Z D A P Á L Y Á Z A T

Megjelent a 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap-

ból  a  fiatal  mezőgazdasági  termelők  indulásához  a  2014.  évben  igényelhető  támogatások 

részletes feltételeiről 

A kérelmet 2014. május 1. és május 15. között lehet benyújtani postai úton az ügyfél lakóhe-

lye szerint illetékes megyei kirendeltségnek postázva. A támogatás maximális összege 40.000 

€, a teljes rendelkezésre álló forrás, mintegy 4,5 Mrd forint, ami kb. 400 sikeres kérelem tá-

mogatását           teszi           lehetővé           további           forrásátcsoportosítást           nélkül. 

A rendelet pontozása jelentősen változott az előző támogatási rendelethez képest, benyújtás 

előtt alaposan tanulmányozzák!!! 

A   támogatási   rendelet   letölthető   a   Nemzeti   Jogszabálytár   oldalán   az   alábbi   helyről:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168518.262297