Hogyan igényelhetek?

Hogyan igényelhet?

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) folyósítandó támogatások nem pályázat, hanem úgynevezett támogatási kérelem útján hozzáférhetőek, amely a támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál, közvetlenül nem fűződik hozzá kifizetés.

Az MVH formanyomtatványait jellemzően kétféle formában érhetik el az ügyfelek: 1/ az MVH honlapjáról letölthető .pdf formátum; 2/ elektronikus formanyomtatvány, amely az ügyfélkapun keresztül elérhető webes felületen tölthető ki.

Utóbbi használatához az ügyfélnek mindenekelőtt regisztrálnia kell magát, ami személyesen történhet bármelyik okmányirodában, mindössze személyi igazolvány, lakcímkártya, valamint egy élő e-mail cím szükséges hozzá. A sikeres azonosítást követően az okmányirodai ügyintéző regisztrálja az ügyfelet a rendszerben és rögzíti felhasználói nevét, majd az ügyfél az általa megadott e-mail címre megkapja egyszer használatos kódját (ideiglenes jelszavát), melyet az első belépés során le kell cserélnie. Az elektronikus ügyintézés támogatására az ügyfélkapu háttérszolgáltatásokat is biztosít (időbélyeg szolgáltatás az adott tranzakció időbeli hitelességének biztosítására; biztonságos ideiglenes tároló hely, ahol az ügyfél át tudja venni az intézmény határozatát egy adott ügyben).

Az elektronikus kérelembenyújtás az alábbi fő lépésekből áll:
1. Az Ügyfélkapu segítségével az ügyfél, vagy az általa meghatalmazott azonosítja magát.
2. Az internetes kérelemkitöltő segítségével a formanyomtatvány minden vonatkozó mezőjének kitöltése, az ellenőrzés gomb megnyomásának hatására feltárt hibák kijavítása.
3. A kitöltött hibátlan kérelem Ügyfélkapun keresztüli elektronikus úton benyújtása (célszerű egy példányt kinyomtatni és megőrizni).

Az ügyfél a kérelem összeállított dokumentációjával felkeresi a lakhelye/székhelye/a fejlesztés helye szerinti LEADER Akciócsoport munkaszervezetét és benyújt egy pontozási jegyzőkönyv/előzetes pontozási jegyzőkönyv kiállítása iránti kérelmet. Ebben nyilatkozik arról, hogy pontozáshoz szükséges összes, a benyújtott kérelemben is szereplő információt a rendelkezésre bocsátja, egyidejűleg meghatalmazza az Akciócsoportot, hogy a nevében a kérelmet benyújtsa. E két fél között polgári jogi jogviszony van.

A pontozási jegyzőkönyv/előzetes pontozási jegyzőkönyv kiállítására az Akciócsoportnak legfeljebb a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követő 15 nap áll rendelkezésére, azonban törekedni kell arra, hogy minden ügyfél még a benyújtási időszakban csatolni tudja a jegyzőkönyvet kérelmének postai úton beküldendő részéhez. Pontozási jegyzőkönyv/előzetes pontozási jegyzőkönyv hiányában a kérelmet az MVH elutasítja.

Amennyiben az ügyfél nem bízza meg a kérelem benyújtásával az Akciócsoportot, azt papíralapon, vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan a saját nevében nyújtja be. A szükséges pontozás elvégezhetősége és a minél teljesebb kérelmek beérkezése érdekében azonban a munkaszervezet ügyintézője minden egyes kérelmet teljességi szempontból átvizsgál az ellenőrzési listák és segédletek alapján, majd az ügyfelet felszólítja az esetleges hiányok pótlására. Meghatalmazás esetén a kérelem elektronikus formanyomtatványait a munkaszervezet ügyintézője az Ügyfélkapun keresztül kitölti és az ügyfél nevében benyújtja. A benyújtást követően a kérelmet két példányban kinyomtatják, mindkettőt aláírja az ügyintézője és az ügyfél, majd egy-egy példányt megőriznek.