Meghívó Fóumra

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom a Körös – Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület

2022. december 16.-án 10 00 órakor kezdődő

Fórumára.

Helyszín:

Biharugra, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Bihari Madárvárta

1. Tájékoztató a helyi felhívások ügyintézéséről, a megmaradt fejlesztési forrás jövőbeni fel-
használás lehetősége. A jövőben elérhető felhívások, felfüggesztett felhívás visszanyitása.

2. Tájékoztató a 2023. év feladatairól, eseményeiről. A 2023-2027. HFS, új LEADER prog-
ram

3. Kérdések – személyes konzultáció

Szeghalom, 2022.12.01.

Kovács Tibor
munkaszervezet vezető
s.k.