Megjelent a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

Megjelent a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

A rendelet célja: a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a Körös-Sáréti Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS által elkészített Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott LEADER fejlesztések megvalósításának elősegítése érdekében meghirdetésre kerülő LEADER pályázati feltételeket és támogatási célokat határozza meg, amelyek hatékonyan hozzájárulnak a vidéki területeken az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok eléréséhez a fenntarthatóság és esélyegyenlőség elveinek figyelembevételével.


A pályázat benyújtása: e
rendelet alapján meghirdetésre kerülő pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatokat 2009. október 1. és 2009. október 31. között, ezt követően évente március 1. és 31., valamint október 1. és 31. között a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton kell benyújtani – a Törvény 16. §-a valamint 21. §-a alapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint – Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS munkaszervezeti irodájába.

A rendelet alapján támogatás vehető igénybe az illetékes Körös-Sáréti Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS tervezési területén a LEADER tervben foglaltaknak megfelelően az alábbi jogcímek keretében megvalósuló fejlesztésekre:

a) LEADER közösségi célú fejlesztés,

b) LEADER vállalkozási alapú fejlesztés,

c) LEADER rendezvény,

d) LEADER képzés,

e) LEADER térségen belüli együttműködés,

f) LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés,

g) LEADER tervek és tanulmányok.


A Körös-Sáréti Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS vidékfejlesztési stratégiájának LEADER tervezésre felhasználható kerete 2.380.241 €, azaz ~634.810 E Ft.

Az egyesület a tervezés során 15 PÁLYÁZATI CÉLTERÜLETET határozott meg, amelyekre pályázni lehet.


Ezek jogcímcsoportokba sorolva a következők:

Jogcím

Célterület megnevezése

Rendezvény

Az esélyegyenlőség területén tevékenykedő civil szervezetek támogatása

Rendezvény

Helyi értékek bemutatására alapuló rendezvények

Vállalkozási alapú fejlesztés

Mg-i melléktermékek energetikai célú feldolgozásának támogatása

Vállalkozási alapú fejlesztés

Helyi mezőgazdasági eredetű termékek előállításának, feldolgozásának támogatása

Vállalkozási alapú fejlesztés

Felnőttképzés feltételeinek, eszközbeszerzésének támogatása

Közösségi célú fejlesztés

Kulturális rendezvény helyszínek kialakítása

Közösségi célú fejlesztés

Civil szervezetek fejlesztése

Közösségi célú fejlesztés

Helyi televíziók, rádiók fejlesztése, újak létrehozása

Közösségi célú fejlesztés

Közösségi rendezvények eszközfejlesztése

Közösségi célú fejlesztés

Művészeti tevékenységek támogatása

Képzés

Elhelyezkedést segítő képzési programok

Térségen belüli együttműködés

Helyi termékek védjegyének kialakítása

Térségen belüli együttműködés

Helytörténeti kiadványok elkészítése

Térségen belüli együttműködés

Komplex turisztikai programcsomagok elkészítésének támogatása

Térségek közötti és nemzetközi együttműködés

Testvértelepülési és nemzetközi szakmai kapcsolatok erősítése


A célterületekre elkészített, a benyújtandó pályázatok részletes feltételei tartalmazó KATALÓGUS a közeli napokban várhatóan megjelenik az MVH honlapján, illetve a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület jelenleg tartalommal való feltöltés alatt álló új honlapján:
www.koros-sarret.eu


További részletes információkkal a munkaszervezet áll az érdeklődők rendelkezésére:

5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 15-17. Telefon/Fax: +36-66-610-708, e-mail: korossarret.ve@fibermail.hu