Nyertes pályázók figyelmébe!

Az MVH 34/2011. (III.16.) számú közleménye Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2011. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól szóló 13/2011. (II. 9.) számú MVH Közlemény szerinti 2010. évre vonatkozó monitoring adatszolgáltatás határideje 2011. március 18. 24:00-ra módosul.   http://www.mvh.gov.hu/MVHPortal/files/1031197_34_20110316pdf