Projektgazdák monitoring adatszolgáltatási kötelezettsége

Felhívjuk a projektgazdák figyelmét, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet alapján a monitoring adatszolgáltatást 2014. február 12 és március 12. között kell teljesíteni

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed mind az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, mind a Nemzetközi Vidékfejlesztési Terv, mind pedig a Halászati operatív Program alapján meghirdetett jogcím keretében támogatott műveletre, amelyre vonatkozóan támogatási határozathozatalra vagy szerződéskötésre került sor.

Az adatszolgáltatási kötelezettség a támogatási határozat meghozatalát vagy a szerződéskötést követő évtől áll fenn.

A monitoring adatszolgáltatáshoz kapcsolódó MVH Közlemény még nem jelent meg.

A szolgáltatandó adatok köréről az MVH egy előzetes tájékoztatót tett közzé.

Az adatszolgáltatásra való felkészülést segítő tájékoztató az alábbi linken tölthető le: 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/egyebek/tajekoztatok/elozetes_tajekoztatas_a_2014_e_20131216_1041660