Rövid összefoglaló a tervezői csoportok munkájáról

A bizottságba és a munkacsoportokba felkérés alapján kerültek a tagok, akik az akcióterület teljes területét és a pályázói kör széles körét is lefedték. Míg a lakossági fórumok lehetőséget biztosítottak arra, hogy bárki elmondhassa véleményét, addig a tervezői stáb felállításánál a meghívás alapján történő kialakítás azt garantálta, hogy azon települések és pályázói csoportok is képviselve legyenek, akik a szélesebb körű megbeszéléseken nem hallatták hangukat.

 

Az önkormányzati munkacsoportban részt vevő polgármesterek az akcióterület különböző lakosságszámú településeit képviselték, így mérettől és elhelyezkedéstől függően biztosított volt a problémák és vélemények megfogalmazásának lehetősége.

A civil szervezetek különböző társadalmi csoportok érdekeit jelenítették meg a megbeszélések alkalmával és rajtuk keresztül kerültek megfogalmazásra a társadalmi kirekesztődéssel veszélyeztetett közösségek problémái is. Így képviselve voltak a gyerekek, fiatalok, az idősek, a sérült és fogyatékos személyek is. Az egyeztetések során megfogalmazott javaslatok eredményeként a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét elősegítő projektek esetén magasabb támogatási összeg lett meghatározva az érintett intézkedésben.

A vállalkozói ágazati munkacsoportban őstermelők, egyéni és társas vállalkozások képviselői is helyet kaptak, ezzel megteremtve annak a lehetőségét, hogy a különböző méretű- és erőforrású gazdasági szereplők szempontjai is megjelenjenek a tervezésben.

 

A tervezői csoportokban először megvitatásra kerültek az előző tervezési időszak tapasztalatai, a beérkezett projektötletek, majd erre alapozva a Helyi Fejlesztési Stratégiát meghatározó főbb szempontok és rendező elvek, illetve a támogatandó intézkedések és tevékenységek.

 

A Koordináló Bizottság tagjai az egyesület elnökségi és felügyelő bizottsági tagjai közül kerültek felkérésre.

 

Az ágazati munkacsoportokban és a tervezést koordináló csoportban elhangzottak végső javaslattá formálására a 2016. január 27-én megtartott összevont ülésen került sor. Az előzetesen meghatározott főbb rendező elvek alapján itt volt lehetőség a különböző szférák érdekeinek ütköztetésére, egymás szempontjainak megismerésére a helyi közösség fejlődését leginkább szolgáló stratégia megalkotása érdekében.