Tájékoztatás Turisztika TK5 pályázatok első kifizetési kérelmével kapcsolatban

A 104/2013. (XI.14.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím nyertes pályázóinak a rendelet 10. § (4) bekezdésének 2014. szeptember 15. napján (1/2014. (IX.15.) MvM rendelet 36. § (1) bekezdése) megtörtént módosítása értelmében első kifizetési kérelmet a jelenleg hatályos szabályozás alapján az alábbi időpontban kell benyújtaniuk:

A Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott, egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő nettó elszámolható kiadások legalább 10%-ára vonatkozóan kifizetési kérelmet benyújtani.

A határidők követésénél legyenek figyelemmel a kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszakokra is!!!