Tisztelt Ügyfeleink, Nyertes Pályázóink!

infó

Felhívjuk nyertes pályázóink figyelmét, hogy a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül a megítélt támogatás legalább 10 % -al, de minimum 200.000 Ft-al el kell számolni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a kedvezményezett 12 hónapon belül köteles a projektjét megkezdeni és kifizetési igénylés benyújtásával legalább 10 % rendeltetésszerű felhasználásával elszámolni. Amennyiben a kedvezményezett a feltételt nem teljesíti, és késedelmét az előírt 12 hónapon belül alapos, rajta kívül álló okokra hivatkozva, írásban nem menti ki, az Irányító Hatóság jogosult a támogatási jogviszonytól elállni.

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet enyhítése érdekében hozott intézkedés, mely szerint 3 hónappal automatikusan meghosszabbítódtak a projektek megvalósításának határidei, nem vonatkozik a 12 hónapos elszámolási kötelezettségre.

Fentiek értelmében a támogatói okirat hatályba lépésétől számítva 12 hónapon belül mindenképpen el kell kezdeni a projektet, és legalább 10 %-al, de minimum 200.000 Ft-al el kell számolni.

További információkért kérem, keressék az egyesület munkatársait!

Kovács Tibor munkaszervezet-vezető

Telefon:                                                    66/470-070

Mobil telefon:

Kovács Tibor                                         20/413-3036

Baraksó-Kovács Andrea                20/376-8067

Olasz Erzsébet                                    20/480-9979