Civil-, önkormányzati- és vállalkozói munkacsoport és a Koordináló Bizottság tagjai

 

A stratégia elkészítésének következő lépéseként megalakult a Koordináló Bizottság, amely meghatározta a tervezés folyamatát, az alkalmazandó munkamódszereket.

A bizottság mellett három ágazati munkacsoport kezdte meg működését (önkormányzati-, civil- és vállalkozói), amelyekben meghatározásra kerülnek a helyi szükségletek, lehetőségek, a priorizált területek, a főbb fejlesztési irányok és a forrásallokáció tervezete.

 

Koordináló csoport tagjai:

 

 1. Molnár Sándor – Vésztő Város Önkormányzata
 2. Valánszki Róbert – Dévaványa Város Önkormányzata
 3. Vígh Ilona – Biharugra Község Önkormányzata
 4. Tőkésné Gali Mónika – Körös- Sárrét Turizmusáért Egyesület
 5. Dr. Wagner Márton – Körös Magtár Beszerző Értékesítő Szolgáltató Szövetkezet
 6. Dr. Tabiné Seprenyi Magdolna – Vidra Tanya Kft.
 7. Kereki Zoltán – külső szakértő
 8. Kovács Tibor – KSVE munkaszervezet vezető

 

 

Önkormányzati munkacsoport tagjai:

 

 1. Bere Károly – Füzesgyarmat Város Önkormányzata
 2. Kláricz János – Bucsa Község Önkormányzata
 3. Szabó Csaba – Körösújfalu Község Önkormányzata
 4. Lipcsei Zoltán – Köröstarcsa Község Önkormányzata
 5. Szívós László – Okány Község Önkormányzata
 6. Tát Margit – Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat
 7. Nemes János – Kötegyán Község Önkormányzata

 

Vállalkozói munkacsoport:

 

 1. Tőkés Miklós e.v.
 2. Barna Lajos őstermelő
 3. Várdai János e.v.
 4. Gila Károly – Gila és Társa Bt.
 5. Makra Tibor – e.v.
 6. Hajdu János – Bio- Rét Kft.

 

Civil munkacsoport:

 

 1. Ambrus Szilvia – Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége
 2. Botorné Ványi Margit – Füzesgyarmati Nők Egyesülete
 3. Hunya Karola – Körösladányi Városszépítő Egyesület
 4. Varga Anikó – Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület
 5. Kónya Mária Anna – Okányi Település- Szépítők Egyesülete
 6. Győriné Mokrán Ilona – Körösnagyharsányért Egyesület