FIGYELEM FELHÍVÁS!

Felhívjuk Tisztelt Nyertes Pályázóink figyelmét, hogy a projektek megvalósításakor ne feledkezzenek meg a vállalt kötelezettségek határidőben történő teljesítéséről. Támogatási kérelmeikhez csatolni kellett a Felhívás 2. számú nyilatkozatát, melyben rögzítve van milyen kötelezettségeket vállaltak nyertes pályázat esetén.

Kérjük, figyelmesen olvassák el a nyilatkozatot és a Felhívás vonatkozó pontjait annak érdekében, hogy a kifizetési kérelem benyújtásakor, illetve a fenntartási idő végéig megfeleljenek az előírásoknak!

A kötelezettségvállalás teljesítésével kapcsolatosan felmerülő további kérdéseikkel forduljanak az iroda munkatársaihoz a 66/470-070 –es telefonszámon!

Kovács Tibor

munkaszervezet – vezető