OKJ-S KÉPZÉSEK 90 %-OS TÁMOGATÁSSAL

A VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági Képzések és Felkészítő Tréningek keretein belül induló OKJ-képzések 90 %-os támogatással az alábbiakban részletezettek szerint:

2020 az utolsó év amikor még felnőttek OKJ-s képzésben szerezhetnek szakmát.

A pályázati oktatást –  a Széchenyi István Mezőgazdasági Gimnázium és Szakközépiskola nyerte el, a tanárokat és szakképzett előadókat az oktatási intézmény biztosítja. Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete (FVSZE) Füzesgyarmat együttműködési szerződés keretében, mint koordinátor, szervező és mentor vesz részt a tanfolyamok sikeres lebonyolításában.

A támogatott képzések a mezőgazdasági termelői, erdőgazdálkodói, élelmiszer feldolgozói tevékenységet végzők részére nyújthatók, továbbá olyan önkormányzatok is delegálhatnak a tanfolyamra résztvevőket,  akiknek a gazdasági tevékenységében az alábbiakban felsorolt TEAOR számok benne vannak. 

A tanfolyamon minden résztvevő 90%-os állami támogatásban részesül, a fennmaradó 10 %-ot az intézmény részére kell megfizetni, a tanfolyam megkezdése előtt. A résztvevő által fizetett díj tartalmazza a vizsgadíjat is. 

A jelentkezési lap aláírásával és a befizetéssel egy jogviszony keletkezik – amennyiben a támogatott személy nem jelenik meg az oktatási helyszínen, az oktatási idő 50 %-át meghaladóan (jelenléti ívvel igazolt a jelenlét) és nem jelenik meg a vizsgán – a támogatás teljes összegű visszafizetésére kötelezett. 

A tanfolyamok helyszíne Füzesgyarmat.

A tanfolyamok várható indulási ideje: 2020 március – 2020 április és  folyamatosan, a jelentkezések függvényében.

Tanfolyam minimum 15- 20 fő jelentkezése esetén indulhat el.

Jelentkezéshez csatolandó dokumentumok:

 • jelentkezési lap
 • személyi igazolvány
 • lakcím kártya
 • TAJ kártya
 • adókártya
 • jogosítvány (Aranykalászos gazda képzés esetében szükséges, mivel a komplex szakmai vizsgára bocsájtás egyik feltétele)
 • legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum
 • foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredménye

(mellékelve az orvosi vélemény, valamint a szakellátó helyek listája megyékre bontva, csak az Excel táblázatban felsorolt szakellátó helyek által kiadott orvosi véleményt tudjuk elfogadni)

Támogatott képzésen való részvétel feltételei:

 1. MÁK ügyfélazonosító / régi MVH-s regisztrációs szám kiadását igazoló határozat
  Amennyiben nem rendelkezik regisztrációs számmal, a megyei kormányhivataloknál igényelhet.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
4032 Debrecen, Böszörményi út 146.
Nyitvatartás:
h, k, sz, cs: 8:00-16:00
p: 8:00-12:00

Békés Megyei Kormányhivatal
5600 Békéscsaba, Temető sor 8.
Nyitvatartás:
h, k, cs: 9:00-12:00 és 13:00-16:00
sz, p: 9:00-12:00

 1. Agrártevékenységet igazoló dokumentumok
  • őstermelő

benyújtandó dokumentum: őstermelői igazolvány (plasztik kártya), érvényes értékesítési betétlap, ideiglenes őstermelői igazolvány

  • közös őstermelő

benyújtandó dokumentum: őstermelői igazolvány (plasztik kártya), érvényes értékesítési betétlap, ideiglenes őstermelői igazolvány

a képzésen résztvevőnek saját MÁK azonosítóval kell rendelkeznie, nem felel meg a főtag azonosítószáma

  • családi gazdaság

benyújtandó dokumentum: családi gazdaság nyilvántartásba vételi határozata (gazdaság vezetője és tagjai vehetnek részt), a vezető őstermelői igazolványa, ideiglenes őstermelői igazolványa

a képzésen a vezető saját MÁK azonosítóval vehet részt, a meghatalmazott a vezető azonosítójával, meghatalmazással vehet részt (10. sz. melléklet meghatalmazás minta)

  • egyéni vállalkozó benyújtandó dokumentum: egyéni vállalkozói igazolvány vagy a kormányhivatalok által a nyilvántartásba vételről kiállított igazolás
  • agrártevékenységet végző cég

benyújtandó dokumentum: tárolt cégkivonat

a vezető alanyi jogon, alkalmazottként meghatalmazással, munkáltatói igazolással

a képzésen a vezető a cég MÁK azonosítójával vehet részt, a meghatalmazott is a cég azonosítójával, meghatalmazással vehet részt (10. sz. melléklet meghatalmazás minta)

A pályázat által előírt TEÁOR / ÖVTJ (őstermelőknél) számok:

Mezőgazdasági tevékenység végzők esetén:

Mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy termesztése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és a mezőgazdasági célból történő állattartást.

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (01)

 • Állattenyésztés (014)
 • Évelő növény termesztése (012)
 • Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás (016)
 • Nem évelő növény termesztése (011)
 • Növényi szaporítóanyag termesztése (013)
 • kivéve a Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (017)
 • Vegyes gazdálkodás (015)

Élelmiszer-feldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervevet, amely … az állami adóhatósághoz bejelentett – 10 és 11 besorolás szerinti ágazatba tartozó tevékenységet folytat, kivéve TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás), TEÁOR 109 (takarmánygyártás) és TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alá tartozó tevékenységek”.

 • 10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
 • 10.3 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
 • 10.4 Növényi, állati olaj gyártása
 • 10.5 Tejfeldolgozás
 • 10.6 Malomipari termék, keményítő gyártása
 • 10.7 Pékáru, tésztafélék gyártása
 • 10.8 Egyéb élelmiszer gyártása
 • 11.01. Desztillált szeszes ital gyártása
 • 11.03. Gyümölcsbor termelése
 • 11.04. Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
 • 11.05. Sörgyártás
 • 11.06. Malátagyártás
 • 11.07. Üdítőital, ásványvíz gyártása

Az alábbi tanfolyamok kerülnek meghirdetésre:

ao4 Aranykalászos gazda – OKJ 31621 02 E-000050/2013/A006
600 óra 32.256 – FT
ao17 Falusi Vendéglátó – OKJ 31541 15 E -000050/2013/A015
840 óra 57.798,- FT
ao41 Sajtkészítő – OKJ 31541 09 E-000050/2013/A023
470 óra 32.933,-FT
ao34 Gyümölcspálinka gyártó – OKJ 31551 04 E- 000050/2013/A008
360 óra 25.182,- FT
ao34 Méhész – OKJ  32621 02 E-000050/2013/A007
320 óra 21.744,- FT
ao50 Zöldség-gyümölcs feldolgozó – OKJ 31514 12 E-000050/2013/A003
240 óra 17.028,- FT

A tanfolyamok pénteki és szombati napokon kerülnek megrendezésre.
Az utazásról a részvevőknek egyénileg kell gondoskodnia.
További részletek kérhetők az FVSZE -alábbi elérhetőségein:
 
titkarsag@fvsze.com
06 30 212 4770 – Gergely Mária

A jelentkezési igényeket kellene eljuttatni minél hamarabb az FVSZE-hez, és az orvosi igazolásokat kell elkezdeni beszerezni – valamint aki meghatalmazással jön a mellékelt formanyomtatványt ( 10. számú melléklet ) ki kell állítania/ állíttatnia.

A jelentkezési lapokat az FVSZE adja ki az előzetesen bejelentkezők részére – mert minden tanfolyamhoz külön jelentkezési lap van.

Amennyiben több jelentkező van, és igény van sor kerülhet egy – két beiratkozós napra is, amikor az FVSZE képviselője helyszínre megy, kitöltésre kerülnek a jelentkezési lapok, beszedi a tanfolyam díját, melyről igazolást állít ki.

További kérdések esetén keressék Gergely Máriát a Falusi Vendégasztal Szolgáltató Egyesület elnökét. Telefonszám: 30/ 212 4770


Letölthető dokumentumok:

Szakellátó helyek megyei bontásban
Orvosi vélemény Aranykalászos gazda
Orvosi vélemény Falusi vendéglátó
Orvosi vélemény Gyümölcspálinka-gyártó
Orvosi vélemény méhész
Orvosi vélemény Sajtkészítő
Orvosi vélemény Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó
10. számú melléklet meghatalmazás minta