PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Állás keresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére

A Békés Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16) MüM rendelet 10. §-a által biztosított jogkör alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

Állás keresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére

A pályázat célja: A Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén regisztrált, a pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy hónapja álláskeresőként folyamatosan nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése. Jelen pályázati felhívás tekintetében álláskeresőnek minősül az a nyilvántartott álláskereső személy, aki őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, de a tevékenységből származó éves bevétele a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja.) 23. §.-ban meghatározott összeghatárt nem haladja meg. Az a nyilvántartott álláskereső személy, aki a pályázat benyújtásának időpontjában őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, vagy a pályázatának benyújtásának időpontjában őstermelői igazolvánnyal nem rendelkezik, de a pályázatának benyújtását megelőző két éven belül rendelkezett őstermelői igazolvánnyal, jelen pályázat keretében őstermelői tevékenységre nem pályázhat.

Részletes információk és a pályázati dokumentációk letölthetők az alábbi helyről:

http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=bekes_palyazatok_20150715_1