2015.július – Biharugra

Falumúzeum épületének története

 

A község központjában a Bölöny-kúria és a református templom között félúton található a település egyik legrégebbi épülete. Csak a templomhajó lábazatában még megtalálható monostor fal marad ványai öregebbek nála. Egykor a földesúri család kúriájaként szolgált egészen addig, amíg fel nem épült vele átellenben a Bölöny-kúria. Ezután elvesztette régi funkcióját, átalakították magtárrá, és nem használták többé lakóépületként. Az épület eredetileg nagyobb alapterületű volt, mint amennyi napjainkban megmaradt belőle. Bizonyítják ezt azok a falmaradványok, amelyek a különböző földmunkák során az épület mellett, az északi oldalon előkerültek. Az 1885-ben készült kataszteri térképen már a mai alaprajzzal, gazdasági épületként van feltüntetve. A falu belterületén lévő többi ingatlanához hasonlóan a XX. század elején Bölöny József ettől az épülettől is megvált. Továbbra is magtárként funkcionált, s a Futura, illetve később, a II. világháború után a Gabonaforgalmi Vállalat tulajdonában volt. A rendszerváltás után Máté József vállalkozó megvásárolta a funkcióját ismét elvesztő épületet. Hosszú évekig üresen, kihasználatlanul állt addig, amíg a tulajdonos 2009-ben arra a döntésre nem jutott, hogy 100 esztendőre átadja a községnek használatra. Így kerülhetett sor arra, hogy méltó helyet alakítsunk ki a Falumúzeum számára.

A ’70-es évek végén, amikor még magtár volt

Az épület az adományozás idején leromlott állapotba volt. Az északnyugati sarkában lévő egyik helyiségben például a vakolatot teljesen le kellett verni. A vakolat eltávolítása után itt boltívek, falfülkék váltak láthatóvá a falban és egy erősen kormos falú kis fülkeszerű nyílás került elő. Ez utóbbiak láthatók maradtak a felújítás után is. Topa Sándorné évek óta gyűjtögette a régi használati tárgyakat a könyvtárban, én pedig a régi fotókat és emlékeket gyűjtöttem egy majdan megvalósuló kiállítási lehetőség, egy helyi múzeum számára. Amikor elérhető közelségbe került e lehetőség, akkor felhívást intéztünk a falu lakosaihoz, akik felhívásunkra igazán sok anyagot, kiállítható tárgyat ajánlottak fel.

A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója, dr. Szatmáry Imre szakmai segítséget ígért a munkákhoz, amit Andó György és három kollégája személyében meg is kaptuk. Ők segítettek az összegyűjtött anyagból a legérdekesebbeket, legértékesebbeket kiválogatni, kiállításra előkészíteni és megfelelően csoportosítani.

2009. október 23-án jött el végre az a nap, amikor Vígh Ilona polgármesterasszony és dr. Szatmáry Imre igazgató úr ünnepélyesen megnyithatták a múzeumot e sokat látott, de kevésbé ismert múltú épületben. Ez alatt az alig több mint félév alatt már számos látogató – helyi lakos és turista egyaránt – fordult már meg itt, s nagy örömünkre mindnyájan az elismerés hangján szóltak a látottakról.

Falumúzeum napjainkban

 

{gallery}tajhaz/2015_julius{/gallery}