Tájékoztatás

A Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 2023. november
16-án megtartott közgyűlésén elfogadásra került a LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia 2023-
2027 véglegesnek tekintendő dokumentum.
A dokumentumban a helyi fejlesztési igényeknek megfelelően olyan fejlesztési célok kerültek
meghatározásra, melyeket a térségi szereplők valósítanak meg. A cselevési tervben kerültek
megfogalmazásra azok az intézkedések, melyek elnyerhető támogatására a 2024. év első
felében megjelenő felhívások szerint lesz lehetőséget pályázatot benyújtani, az akciócsoport
illetékességi területén működő önkormányzatoknak, mikrovállalkozásoknak és a civil
szervezeteknek.
A Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területéhez tartozó 11 település:
Bélmegyer, Bucsa, Dévaványa, Ecsegfalva, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Körösladány,
Köröstarcsa, Körösújfalu, Szeghalom, Vésztő.
A LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia 2023-2027 véglegesnek tekintendő dokumentuma az
alábbi linken elérhető:

Végleges HFS 2023-2027