Változik az őstermelők családi gazdaságának alapításáról szóló szerződés benyújtási határideje

 

Megjelent a Kormány 370/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara egyes eljárásainak a veszélyhelyzet ideje alatti sajátos szabályairól, mely szerint az őstermelők családi gazdaságának alapításáról szóló szerződést legkésőbb aveszélyhelyzet megszűnéséig kell aNAK részére benyújtani.

Mint arról idén már többször hírt adtunk, új szabályozás lépett hatályba 2021. január 1. napjával a családi gazdaságok és az őstermelők nyilvántartása vonatkozásában: a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény. A szabályozás értelmében, akik 2020. december 31. napján hatályos közös őstermelői igazolvánnyal rendelkeztek, 2021. január 1. napjától kezdődően együttesen őstermelők családi gazdaságaként működnek. A törvény értelmében 2021. június 30. napjáig az őstermelők családi gazdaságára vonatkozó feltételeknek meg kell felelni és az őstermelők családi gazdaságának alapításáról szóló szerződést az Agrárkamarának be kell nyújtani. Ennek elmulasztása esetén az Agrárkamara az őstermelői nyilvántartásból törli a tagok őstermelők családi gazdaságában történő részvételét. 

A most megjelent Korm. rendelet értelmében azonban a szűkös határidő módosult, a közös őstermelői igazolványból létrejött őstermelők családi gazdaságai a veszélyhelyzet végéig kaptak határidőt a szerződés megküldésére, illetve azőstermelők családi gazdaságára vonatkozó feltételeknek való megfelelésre. Ha veszélyhelyzet végének dátumáról döntés születik, arról tájékoztatást adunk. 

Az Agrárkamara azért kezdeményezte a határidő módosítását, mert az elmúlt időszakban egyértelművé vált, hogy sok őstermelő igénybe kívánja venni a falugazdászok segítségét a szerződések megírásához. Az új jogszabály hatálybalépése, a nyilvántartási rendszer alapjaiban történő megújulása temérdek munkát idézett elő a falugazdászok számára. Ennek csak töredéke a szerződések megírásában történő közreműködés. A szerződések nagy száma és az őstermelőkkel történő közös megírásának időigényessége, valamint az új működés okozta egyéb plusz kihívások miatt a kollégák megfeszített munkatempóban dolgoznak jelenleg is, ezért az Agrárkamara szükségesnek látta a határidő meghosszabbítását, annak érdekében, hogy minden őstermelő megkaphassa a számára szükséges teljeskörű segítséget. A hivatkozott rendelkezés az őstermelők oldalán is többletfeladatot okoz, így számukra is könnyebbség a határidő kitolása. 

A már 2021. január 1. napja előtt is családi gazdaságként működő őstermelőknek szerződést benyújtani nem kell, őket a fenti rendelkezés nem érinti. 

https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/jogszabalyok/235-jogszabalyi-osszefoglalo/103564-valtozik-az-ostermelok-csaladi-gazdasaganak-alapitasarol-szolo-szerzodes-benyujtasi-hatarideje